תכנית לימודים לשנת 2019-2020

שם הקורס א' ב' ג' ד' ה'
מבוא להדרכת הורים
מרצות: גנית פרג ושרון זנג'ירי
3.11.19 – 5.4.20
20 מפגשים
19.30-21.30
28.10.19-16.12.19
8 מפגשים
16.30-21.30
________________
17.2.20-13.7.20
20 מפגשים
12.00-14.00
1.1.20-4.3.20
10 מפגשים
9.00-13.00
_______________________
3.6.20-4.11.20
20 מפגשים
19.30-21.30
מיומנויות בהדרכת הורים פרטנית
מרצים: דור הררי, שרון זנג'ירי, גנית פרג
6.1.20-27.7.20
24 מפגשים
16.30-19.00
5.11.19-19.5.19
25 מפגשים
9:00-11:30
ההרשמה נסגרה
18.3.20-30.9.20
25 מפגשים
9.00-11.30
פסיכופתולוגיה של הילד
מרצים: דור הררישרון זנג'ירי
6.1.20-24.2.20
8 מפגשים
19.15-21.30
5.11.19-31.12.19
8 מפגשים
11.45-14.00
ההרשמה נסגרה
18.3.20-27.5.20
8 מפגשים
11:45-14:00
הדרכת הורים למתבגרים
 מרצים: דור הררישרון זנג'ירי
2.3.20-5.5.20
8 מפגשים
19.15-21.30
7.1.20-25.2.20
8 מפגשים
11.45-14.00
3.6.20-22.7.20
8 מפגשים
11.45-14.00
משפחה האתגר
 מרצים: דור הררישרון זנג'ירי
1.6.20-20.7.20
8 מפגשים
19.15-21.30
3.3.20-12.5.20
8 מפגשים
11:45-14:00
29.7.20-23.9.20
8 מפגשים
11:45-14:00
זוגיות בהורות
 מרצים: דור הררישרון זנג'ירי
27.7.20-31.8.20
6 מפגשים
16.30-21.30
 19.5.20-7.7.20
8 מפגשים
11.45-14.00
4.12.19-8.1.20
6 מפגשים
9.00-12.00
קבוצות פרקטיקום
סופרוויזרים: דור הררי, גנית פרג, שרון זנג'ירי ואיריס שילה
7.9.20-9.11.20
8 מפגשים
26.5.20-14.7.20
8 מפגשים
9.00-11.15
25.9.19-27.11.19
8 מפגשים
9:00-11:15
ההרשמה נסגרה
קורס יועצות שינה
מרצות: גנית פרג, שרון זנג'ירי ונעמה פלאום שראל
3.11.19-5.4.20
20 מפגשים
16.30-19.15
17.2.20-13.7.20
20 מפגשים
9.00-11.45
30.5.19-24.10.19
20 מפגשים
9.00-11.45
ההרשמה נסגרה
הדרכת הורים
לילדים בעלי הפרעת קשב
מרצה: איריס שילה ומרצים נוספים
(דור הררי, גנית פרג, ד"ר אילנה רייט, ועוד…)
4.11.19-27.1.20
12 מפגשים
9.00-13.00
ההרשמה נסגרה
17.3.20-16.6.20
12 מפגשים
16.30-20.15