תכנית לימודים לשנת 2019-2020

בימים אלו כל הקורסים אצלנו עברו לאונליין עד הודעה חדשה 

שם הקורס א' ב' ג' ד' ה'
מבוא להדרכת הורים
מרצות: גנית פרג ושרון זנג'ירי
3.11.19 – 5.4.20
20 מפגשים
19.30-21.30
16.3.20-3.8.20
20 מפגשים
12.00-14.00
15.1.20-4.3.20
8 מפגשים
9.00-14.00
_______________________
3.6.20-4.11.20
20 מפגשים
19.30-21.30
מיומנויות בהדרכת הורים פרטנית
מרצים: דור הררי, שרון זנג'ירי, גנית פרג
6.1.20-27.7.20
24 מפגשים
16.30-19.00
ההרשמה נסגרה
5.11.19-19.5.19
25 מפגשים
9:00-11:30
ההרשמה נסגרה
18.3.20-30.9.20
25 מפגשים
9.00-11.30
פסיכופתולוגיה של הילד
מרצים: דור הררישרון זנג'ירי
6.1.20-24.2.20
8 מפגשים
19.15-21.30
ההרשמה נסגרה
5.11.19-31.12.19
8 מפגשים
11.45-14.00
ההרשמה נסגרה
18.3.20-27.5.20
8 מפגשים
11:45-14:00
הדרכת הורים למתבגרים
 מרצים: דור הררישרון זנג'ירי
16.3.20-1.6.20
8 מפגשים
19.15-21.30
ההרשמה נסגרה
14.1.20-3.3.20
8 מפגשים
11.45-14.00
ההרשמה נסגרה
3.6.20-22.7.20
8 מפגשים
11.45-14.00
משפחה האתגר
 מרצים: דור הררישרון זנג'ירי
8.6.20-27.7.20
8 מפגשים
19.15-21.30
17.3.20-19.5.20
8 מפגשים
11:45-14:00
29.7.20-23.9.20
8 מפגשים
11:45-14:00
זוגיות בהורות
 מרצים: דור הררישרון זנג'ירי
 26.5.20-14.7.20
8 מפגשים
11.45-14.00
22.7.20-23.9.20
8 מפגשים
11:45-14:00
קבוצות פרקטיקום
סופרוויזרים: דור הררי, גנית פרג, שרון זנג'ירי ואיריס שילה
7.9.20-9.11.20
8 מפגשים
2.6.20-21.7.20
8 מפגשים
9.00-11.15
14.10.20-23.12.20
8 מפגשים
9.00-11.15
קורס יועצות שינה
מרצות: גנית פרג, שרון זנג'ירי ונעמה פלאום שראל
3.11.19-5.4.20
20 מפגשים
16.30-19.15
ההרשמה נסגרה
16.3.20-3.8.20
20 מפגשים
9.00-11.45
3.6.20-29.7.20
20 מפגשים
16.30-19.15
הדרכת הורים
לילדים בעלי הפרעת קשב
מרצה: איריס שילה ומרצים נוספים
(דור הררי, גנית פרג, ד"ר אילנה רייט, ועוד…)
16.11.20-8.2.21
12 מפגשים
9.00-13.00
17.3.20-16.6.20
12 מפגשים
16.30-20.15
ההרשמה נסגרה