תכנית לימודים לשנת 2019-2020

שם הקורס א' ב' ג' ד' ה'
מבוא להדרכת הורים
מרצות: גנית פרג ושרון זנג'ירי
 12.5.19-1.7.19
8 מפגשים16.30-21.30

ההרשמה נסגרה

6.5.19-1.7.19
8 מפגשים
9:00-14:00
ההרשמה נסגרה


8.7.19-26.8.19
8 מפגשים
9.00-14.006.3.19-14.8.19
20 מפגשים
19:30-21:30
ההרשמה נסגרה

30.5.19-24.10.19
20 מפגשים
12.00-14.00
ההרשמה נסגרה
מיומנויות בהדרכת הורים פרטנית
מרצים: דור הררי, שרון זנג'ירי, גנית פרג
6.1.20-27.7.20
25 מפגשים
16.30-19.00
5.11.19-19.5.19
25 מפגשים
9:00-11:30
ההרשמה נסגרה
6.3.19-27.11.19
25 מפגשים
9:00-11:30
ההרשמה נסגרה
פסיכופתולוגיה של הילד
מרצים: דור הררישרון זנג'ירי
6.1.20-24.2.20
8 מפגשים
19.15-21.30
5.11.19-31.12.19
8 מפגשים
11.45-14.00
ההרשמה נסגרה
6.3.19-15.5.19
8 מפגשים
11:45-14:00
ההרשמה נסגרה
הדרכת הורים למתבגרים
 מרצים: דור הררישרון זנג'ירי
2.3.20-5.5.20
8 מפגשים
19.15-21.30
7.1.20-25.2.20
8 מפגשים
11.45-14.00
22.5.19-10.7.19
8 מפגשים
11:45-14:00
ההרשמה נסגרה

משפחה האתגר
 מרצים: דור הררישרון זנג'ירי
1.6.20-20.7.20
8 מפגשים
19.15-21.30
5.3.19-14.5.19
8 מפגשים
11:45-14:00
ההרשמה נסגרה
17.7.19-11.9.19
8 מפגשים
11:45-14:00
זוגיות בהורות
 מרצים: דור הררישרון זנג'ירי
29.4.19-24.6.19
8 מפגשים
19:00-21:30
ההרשמה נסגרה
 21.5.19-9.7.19
8 מפגשים
11:30-14:00
ההרשמה נסגרה
קבוצות פרקטיקום
סופרוויזרים: דור הררי, גנית פרג, שרון זנג'ירי ואיריס שילה
6.5.19-1.1.7.19
8 מפגשים
16:30-18:45
ההרשמה נסגרה
28.5.19-16.7.19
8 מפגשים
9:00-11:15
ההרשמה נסגרה
25.9.19-27.11.19
8 מפגשים
9:00-11:15
ההרשמה נסגרה
קורס יועצות שינה
מרצות: גנית פרג, שרון זנג'ירי ונעמה פלאום שראל
3.11.19-5.4.20
20 מפגשים
16.30-19.15
17.2.20-13.7.20
20 מפגשים
9.00-11.45
6.3.19-14.8.19
20 מפגשים
16:30-19:15
ההרשמה נסגרה
30.5.19-24.10.19
20 מפגשים
9.00-11.45
ההרשמה נסגרה
הדרכת הורים
לילדים בעלי הפרעת קשב
מרצה: איריס שילה ומרצים נוספים
(דור הררי, גנית פרג, ד"ר אילנה רייט, ועוד…)
3.3.19-26.5.19
12 מפגשים
16:30-20:15
ההרשמה נסגרה
4.11.19-27.1.20
12 מפגשים
9.00-13.00
ההרשמה נסגרה
17.3.20-16.6.20
12 מפגשים
9.00-13.00