חשוב לזכור שהטבלה הנה לפי ממוצע שעות שינה וכי זה משתנה מילד לילד בהתאם לצרכיו, חשוב ביותר לראות כיצד הילד מתפקד בזמן עירות 

גיל הילד

מס' שעות שינה ביממה 

חלוקה על פני היום 

0-3 חודשים    16-20 בכל היממה
3-5 חודשים 15 רוב שעות השינה בלילה
5-8 חודשים    14-15 2 תנומות ביום
8-12 חודשים 14 2 תנומות ביום
1-1.5 שנים 13-14 1-2 תנומות ביום
1.5-2 שנים 13 תנומה אחת ביום
3-4 שנים  12 ללא תנומות יום
4-5 שנים 11-12 ללא תנומות יום
5-8 שנים 11 ללא תנומות יום
8-10 שנים 10-11 ללא תנומות יום

 

להזמנת ייעוץ שינה אישי לחצו כאן ומלאו את הפרטים